Om projektet

MRAV-Tackkort-2015

Med rätt att vara är ett samarbetsprojekt mellan Friends och Unga Klara. Vi erbjuder skolor i Sverige innovativ och modern teater, som möjliggör samtal och övningar som stärker skolans främjande och förebyggande uppdrag för alla barns rätt till en trygg och jämlik skola.

Hösten 2016 erbjuder vi ett unikt teaterprojekt med pedagogiskt efterarbete i tre delar, för elever i årskurs F-3. Tillsammans med dig och dina elever öppnar vi för samtal och arbete kring ensamhet med förankring i skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.

Forever Alone är en fantasirik föreställning om ensamhet, att känna sig utanför och att hitta sin egen väg. För det är bara tillsammans som vi kan vara mindre ensamma.

Under 2015 turnerade vi Sverige runt med föreställningen De jag egentligen är.

MRAV-RGB-NY

Unga KlaraUnga Klara är en världsberömd forskande teater i barn och ungas tjänst. Svåra ämnen, lustfylld form, delaktighet och hög konstnärlig kvalitet kännetecknar Unga Klaras arbete.

friends Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet i det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Visionen är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

 

regionteaternForever Alone görs i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg – en av landets största turnerande länsteatrar. Regionteatern ger teater- och dansföreställningar för barn, unga och vuxna i hela södra Sverige.