Lärarhandledning

Inför eller efter teaterbesöket kan ni arbeta tillsammans med kollegor och elever med en lärarhandledning. Ni får en verktygslåda med övningar, frågeställningar och filmade scener från föreställningen att jobba vidare utifrån.

Vi hoppas att detta material kan ge verktyg och inspiration att reflektera över och göra barns rättigheter, för att skapa ett klimat där alla verkligen behandlas som att de är lika mycket värda och där barnens olika behov, upplevelser och röster kommer fram både i ditt klassrum och i ditt arbetslag.

Denna lärarhandledning är ett komplement till föreställningen Forever Alone, men också ett arbetsmaterial i skolans främjande, förebyggande och upptäckande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Handledningen kan också användas fristående utan att du eller eleverna har tagit del av föreställningen.

Materialet är uppdelat på fyra olika temaområden, som är framtagna med utgångspunkt i Lgr 11:

Allt är framtaget av Friends metodutvecklare, Unga Klaras teaterpedagog, en bildterapeut och i dialog med referensgrupper av lärare och elever.

Det pedagogiska materialet syftar till att förankra skolans främjande och förebyggande uppdrag: för alla barns lika värde och rättigheter till en trygg och jämlik skola.

Här kan du ladda ner lärarhandledningen.