Snabbkurs i normkritik

Skolan erbjuds en gratis webbutbildning för all personal – ”Snabbkurs i normkritik”. Utbildningen är interaktiv och bidrar med kunskap och verktyg för att skolan ska kunna jobba vidare med frågor som rör identitet ur ett normkritiskt perspektiv. Webbutbildningen görs individuellt och är utformad för att passa all personal på skolan, oavsett kunskapsnivå och om man ser föreställningen eller inte. Detta ger er möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt erbjuda alla pedagoger stöd i det fortsatta likabehandlingsarbetet på just er skola. Webbutbildningen tar c:a 15 min.