Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar: 

 • Var ligger Unga Klara?

Längst ner i Kulturhuset Stadsteatern, Sergelsgången 31. Ingång bredvid Designtorget från Plattan.

 • Kan man äta sin matsäck efter föreställningen? 

Ja, men det är viktigt att stämma av detta med Unga Klara, då det kan vara andra klasser som också vill äta.

Kontakta bokning@ungaklara.se eller ring 08 506 20 173

 • Hur lång är föreställningen Forever Alone?

Föreställningen varar i 40 minuter.

 • Hur lång är bildworkshopen?

Bildworkshopen är ca 20 minuter. Det är ingen paus mellan föreställningen Forever Alone och workshopen.

 • När kan vi börja jobba med lärarhandledningen?

Lärarhandledningen finns att ta del av här på hemsidan från den 16 september. Det ingår ett tryckt exemplar av lärarhandledningen som du får när du tar del av teaterföreställningen på plats på Unga Klara.

Denna lärarhandledning är ett komplement till föreställningen Forever Alone, men också ett arbetsmaterial i skolans främjande, förebyggande och upptäckande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Handledningen kan också användas fristående utan att du eller eleverna har tagit del av föreställningen.

 • Vad är snabbkursen i Normkritik?

Det är en webbaserad kurs som innehåller grundläggande kunskap om normer och normkritisk pedagogik

 • Vad är Med rätt att vara?

Med rätt att vara är ett samarbetsprojekt mellan Friends och Unga Klara. Vi erbjuder skolor i Sverige innovativ och modern teater, som möjliggör samtal och övningar som stärker skolans främjande och förebyggande uppdrag för alla barns rätt till en trygg och jämlik skola. Under hösten 2016 med start 16 september spelas föreställningen Forever Alone för skolklasser i årskurs F-3 på Unga Klaras scen i Stockholm.

 • Vad förväntas av mig som lärare under föreställningen

Som lärare deltar du på samma sätt som eleverna. Det är ensemblen som har ansvarar för timmen vi delar på teatern och vi säger till om vi behöver hjälp. Ni känner era elever bäst och vi har erfarenheten av att spela för barn och unga, så tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna.

 • Kan jag och medföljande barn ta del av föreställningen som inte går med en klass eller skola? Under helgföreställningarna är du välkommen att ta del av föreställningen. Under veckodagar är alla föreställningar avsedda för skolklasser.
 • Vår skola har bokat ett eller flera besök för att ta del av föreställningen Forever Alone, vi har inte fått en bokningsbekräftelse?

Kontakta info@medrattattvara.se eller ring 08 506 20 173 så hjälper vi er.

 • Hur mycket kostar föreställningen Forever Alone för vår klass?

50 kr/elev

 • Kan vi ta del av föreställningen för våra elever på mellanstadiet?

Forever Alone spelas endast för barn i årskurs F-3 under veckodagarna då det är skolföreställningar. På helgerna spelas föreställningar av Forever Alone där barn oavsett ålder är välkomna.