Nya kursplaner i skolan

Till hösten ska nya kursplaner börja gälla på alla skolor runtom i landet. De gamla kursplanerna var otydliga och elever och föräldrar hade svårt att förstå dem. Därför fick skolverket 2020 uppdraget att göra nya kursplaner.

Så förhoppningsvis kommer både elever och föräldrar ha lättare att förstå innehållet i dessa. Genom att det blir tydligt vad som krävs för de olika betygsnivåerna så blir det lättare för eleven att se vilka kunskaper hen behöver förbättra om hen vill höja sina betyg.

Digitala plattformar för bättre kommunikation

Med en digital plattform som Infomentor är det smidigt att ge eleverna feedback även utanför klassrummet. För en del elever är det tyvärr så att de oftast får sin feedback i samband med att kursen tar slut och att de får reda på sitt betyg. Men det är viktigt att eleven får feedback under kursens gång.

Det är ju under kursens gång de behöver veta vad de behöver göra för att utvecklas. Många lärare upplever ofta att de saknar tid för att ge feedback eftersom de behöver lägga så mycket tid på att dokumentera. På en digital plattform kan de både dokumentera och ge feedback till eleverna vilket spar tid. När lärarna har möjlighet att kommunicera med elever och föräldrar på ett smidigt sätt så blir skolan så mycket lättare.