Finansiering

Med rätt att vara är ett specialprojekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott från 2014. Det är lotteriets förmånstagare som ser till att överskottet gör verklig skillnad i Sverige och världen.

Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och har som vision att bidra till en bättre värld, för människor, djur och miljö. Företaget driver ett av Sveriges mest populära lotterier: PostkodLotteriet.

PostkodLotteriet fördelar överskottet till cirka 50-talet utvalda organisationer som arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, djur, natur och miljö.