Med rätt att vara

MRAV-Tackkort-2015Med rätt att vara erbjuder skolor i Sverige innovativ och modern teater för att möjliggöra samtal och övningar som stärker skolans främjande och förebyggande uppdrag för alla barns rätt till en trygg och jämlik skola.

Med professionell teater som ingång levandegörs ämnen om ensamhet och utanförskap på ett lustfyllt och utforskande sätt. Därefter erbjuds en workshop och ett lärarhandledningsmaterial, framtaget tillsammans med referensgrupper, för att fördjupa förståelsen av elevernas personliga erfarenheter, deras rättigheter, möjligheter och behov.

Friends många år av metoder för att arbeta med skolungdomar kring diskrimingeringsfrågorna förenas med Unga Klaras teaterkompetens och processinriktade arbete.

Genom projektet vill vi ge både pedagoger och elever en högkvalitativ konstnärlig upplevelse och konkreta verktyg för att arbeta med elevers psykosociala situation i skolan. Projektets syfte är direkt kopplat till skolans värdegrundsuppdrag och mål om att varje elev:

  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Hösten 2016 har projektet premiär med föreställningen Forever Alone och hösten 2015 turnérade föreställningen De jag egentligen är.

Syfte med projektet

Med projektet vill vi förändra negativa attityder inför olikheter, uppnå ökad kunskap om barns rättigheter, aktivera och engagera lärare och elever för ett klimat som främjar mångfald. Vi vill att alla som deltar i projektet ska få ökad förståelse för hur våra olika bakgrunder och erfarenheter påverkar oss i skolan och redskap för hur man själv som ung kan göra skillnad och skapa en trygg och jämlik skola där alla får vara med.