Om Unga Klara

Unga Klara grundades av Suzanne Osten 1975, då som en del av Stockholms Stadsteater, och har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. Sedan sommaren 2009 är Unga Klara en självständig enhet, och inte längre en del av Stockholms Stadsteater. Unga Klara är idag en ideell förening och ett aktiebolag, som av regeringen utsetts till viss aktör. Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff är sedan 2014 teaterns konstnärliga ledare.

Unga Klara vill ge alla barn och vuxna teater av hög kvalitet och driva den konstnärliga utvecklingen av teater med barnperspektiv både nationellt och internationellt. Med blicken inställd på framtidens barn bedriver Unga Klara sin verksamhet, ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.

Bilder_hemsida22webb

Unga Klaras Manifest
Barn och unga har rätt till teater av högsta konstnärliga kvalitet, därför arbetar Unga Klara undersökande och forskande utifrån ett barnperspektiv.

Vår konst skapas alltid i nära relation till vår publik.

Vi arbetar normkritiskt, feministiskt och antirasistiskt för mångfald, jämlikhet och människors lika värde.

Vårt uppdrag är att spela om det allra viktigaste och att göra livsbejakande teater även om det svåra, farliga och obekväma.

Unga Klara är en världsledande teater i barns och ungas tjänst.

UK_ifylld-black3

Unga Klara vill:

-Utmana den konstnärliga utvecklingen av teater med barnperspektiv, nationellt och internationellt.

-Ge alla barn teater av hög kvalitet.

-Vara ledande i Sverige och världen för att framtidens teater ska ta barn och unga på allvar.

-Fortsätta driva den dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen som sedan 1975 varit Unga Klaras signum.

-Driva utvecklingen av den konstnärliga forskningen inom teater.

-Arbeta för ett barn- och maktperspektiv i utbildningar och forskning inom scenkonstområdet på universitet och högskolor.

-Vara en dialogpartner för alla med makt över barns och ungas villkor.

Gör Unga Klara till en nationalscen med blicken inställd på framtidens barn!